Word je eigen syndicus

Bezwaar verslag algemene vergadering mede-eigendom

0

Beste,

Algemene vergadering vond plaats onder volgende omstandigheden:

3 van de 6 eigenaars en 530/1000 aandelen aanwezig.

Agenda verkregen 10 dagen voor algemene vergadering,

Beslissingen genomen i.v.m. uit te voeren renovaties,
niet vermeld als punt op agenda,

Beslissingen genomen i.v.m. verhoging werkingsmiddelen,
niet vermeld als punt op agenda,

Beslissingen genomen i.v.m. verhoging reservefonds,
niet vermeld als punt op agenda,

Ik wil bezwaar aantekenen en dit verslag laten vernietigen wegens bovenstaande punten,
HOE PAK IK DIT AAN?

Categorie: | Sleutelwoorden:
gevraagd Oktober 4, 2017

16 Antwoorden

0

Wat niet geagendeerd is kan niet beslist worden, mag zelfs strikt genomen niet over gesproken worden.

0

k wil bezwaar aantekenen en dit verslag laten vernietigen wegens bovenstaande punten,
HOE PAK IK DIT AAN?

 

  • Vanaf 20 % aandelen BAV organiserbaar
  • rechtbank, mag ik ervan uitgaan cdat uw tegenstem genoteerd is aub?
0

Beste RolMedeEig,

Tegenstem niet genoteerd daar ik der niet was, indien ik er was, dan was de vergadering wel wettig verlopen en konden ze alles doorduwen zoals ze nu gedaan hebben, enige mogelijkheid is dat ik dit verslag laat vernietigen, stemming is altijd 530/470 (oude eigenaars/nieuwe eigenaars). De 530 was ook aanwezig.

Bij BAV, hoe kan het vorige verslag dan vernietigd worden?

Mvg

0

Praktische gids voor de syndicus R. Timmermans Kluwer

 

  1. 237

 

Notulen corrigeren

 

  1. Een bijzondere vraag is wat er gebeurt wanneer de syndicus de notulen heeft opgesteld, ze op het einde van de vergadering heeft voorgelezen en na de lezing laten ondertekenen door de voorzitter van de vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers, doch achteraf wordt opgemerkt dat er fouten in de notulen staan.

 

Kan de syndicus de notulen nog corrigeren ?

Het antwoord is ontkennend omdat de door de syndicus gecorrigeerde notulen in abstentia van de de op de algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordige (sic) mede-eigenaars niet meer kunnen voldoen aan de eigenschappen die ze overeenkomstig artikel 577-6 § 10 BW moeten bezitten, namelijk opgesteld op de vergadering, voorgelezen en ondertekend.

Ook de rechtbank is niet bevoegd om de rechtzetting van de notulen te bevelen (350).

0

Dilbeccha,

Bedankt voor de uitleg en nu graag in gewone werkmensentaal...

0

http://elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering

 

http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicu

http://www.elfri.be/vormvoorwaarden-proces-verbaal-algemene-vergadering-medeeigendom

 

B.W. Art. 577-9 § 2   (vier maanden !)

0

http://elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering

 

http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicu

http://www.elfri.be/vormvoorwaarden-proces-verbaal-algemene-vergadering-medeeigendom

 

B.W. Art. 577-9 § 2   (vier maanden !)

0

Dilbeccha,

Bedankt voor de uitleg maar,

praktisch wat doe ik nu...

-aangetekend schrijven syndicus

-verzoekschrift indienen bij vrederechter met de vraag om schorsing van de notulen van de algemene vergadering?

Alvast bedankt,

 

0

Geachte

U was er niet. Ik begrijp dat u daarmee hoopte dat niet rechtsgeldig gestemd kon worden.

Nu is dit toch gebeurd...

Beter was geweest dat u aanwezig was en uw "neen" stemmen had te kennen gegeven, op basis waarvan u dan inderdaad een genomen beslissing kon aanvechten...

Ik denk dat u nu best een nieuwe AV aanvraagt ..

Astrid CLABOTS

Advocaat

0

Mevrouw Clabots,

530 stemmen waren er, 470 stemmen waren er niet,

Stel dat ik zou geweest zijn, dan was het 750 tegen 250.

Dan had ik geen enkele mogelijkheid om beslissingen tegen te houden.

Mijn afwezigheid was berekend zodat een nieuwe vergadering gepland zou worden zodat iedereen zich voldoende zou kunnen voorbereiden en vrijmaken, nu agenda 10 dagen van te voor...lijkt me niet redelijk.

Wat is het nut van een vermelding van tegenstem als er toch een voldoende meerderheid aanwezig was met of zonder mij om beslissingen door te drukken.

Kunt u me zeggen hoe ik dit aanpak om dit verslag ongedaan te laten maken door rechter, meer specifiek procedure...Mvg

 

 

0

Dilbeccha,

Bedankt voor de uitleg maar,

praktisch wat doe ik nu...

-aangetekend schrijven syndicus

-verzoekschrift indienen bij vrederechter met de vraag om schorsing van de notulen van de algemene vergadering?

Alvast bedankt,

 

Lieve Sarah,

U dient zich als financieel benadeelde mede eigenaar venoot burgerlijke partij te stellen door aan de heer  vrederechter  een aangetekende brief te richten : Het behage de heer vrederechter (ex officio pendule lite ambshalve ) met onmiddelike ingang de onwettige statutaire jaarvergadering vernietigd te verklaren .

0

Beste Sarah,

U kan simultaan  aangetekend schrijven aan de syndicus te richten, copy mede eigenaars tot het houden van een BAV : bijzondere algemene vergadering, (met de voor u nadelige punten) na 1 maand verliest de syndicus zijn initiatiefrecht en houd u zelf een bijzondere algemene vergadering (desnoods dus zonder de heer syndicus) zorg hierbij vooral dat uw tegenstem genotuleerd word.

 

0

Beste,

Jullie vergadering is onwettelijk.

Er moeten bij 6 eigenaars, 50% +1 aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen, dus 3+1=4, er waren er echter slechts 3, dus ongeldig.

Alleen bij 3/4 van de duizendsten aanwezig speelt het aantal eigenaars geen rol meer.

Groeten,

René

 

 

0

Dappere Sarah,

Deze laatste post kan je als argument gebruiken, maar voor de manier om te bekomen wat je uiteindelijk wil, blijven de twee bovenliggende posts nuttig

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

Share This