fbpx


Word je eigen syndicus

Betalingen uit reservefonds

0

We gaan onze terrassen vernieuwen. De benedenverdieping moet niet meebetalen ( basisakte).  We zouden dze uitgave betalen met het reservefonds ( 50.000€).

Hoe regelen we dit met het gelijkvloers?

Categorie: | Sleutelwoorden:
gevraagd September 14, 2019

13 Antwoorden

0

Herlees uw basisakte en RIO.

Redeneer kavelgericht.

 

Vooreerst zal de AV uitmaken voor welk gedeelte van zijn reservefonds (volledig, x %) elk niet-gelijkvloers kavel dient tussen te komen.

 

Mocht dit niet volstaan dan zal elk niet-gelijkvloers kavel verder tussenkomen volgens herberekende (regel van drie) quotiteiten.

 

http://blog.smartsyndic.be/qa/kunnen-wij-bovenop-het-algemeen-reservefonds-nog-een-extra-eigen-reservefonds-oprichten-voor-onze-eigen-inkomhal-van-10-app-van-de-114/

http://blog.smartsyndic.be/qa/reservefonds-4/

0

Beste Dilbeccha,

 

Een en ander is mij nog niet duidelijk. Hierna alles op een rijtje en een extra vraag:

  • totale uitgave vernieuwing terrassen 60.000€
  • beslissing AV om 50% ( 30.000€) uit RF te nemen en de rest apart op te vragen aan alle kavels minus het GLV
  • het GLV heeft een quotiteit van 50/1.000sten
  • hoeveel moet het GLV terugkrijgen en door wie moet dit betaald worden?

Mvg, Danny

 

 

 

0

Onze verontschuldiging voor een gebrek aan informatie. De inhoud van een link (kantoor van wynsberghe) is veranderd zodat u er, voor dit onderwerp, geen nuttige elementen meer in kon vinden.

 

Daarom dan een verwijzing naar de volgende, eerder willekeurig gekozen link:

 

http://www.hevo.be/onze-afrekening-begrijpen.html

 

Sleutelelement voor ons onderwerp van deze boekhouding is het “individuele overzicht van het reservekapitaal”.

 

 

Vraag uw syndicus, zo nodig (u zou dit voor uw kavel(s) automatisch moeten ontvangen in het kader van de jaarrekening), een gelijkaardig uittreksel voor uw kavel(s) uit de boekhouding VME.

 

 

Bespreek de uitwerking van het geheel met de CvR of uw (een) syndicus (of een boekhouder).

 

 

Toevallig? Ook hier gedifferentieerde verdeelsleutel lift.

0

Geachte

 

Ik begrijp de vraag in die zin, dat de wetgever spreekt over 1 reservekapitaal. Wanneer dit wordt aangewend voor kosten waarvan bepaalde eigenaren uitgesloten zijn, zouden zij de facto wel mee betalen voor zover hun aandeel in het reservekapitaal toch mee wordt aangewend. (eenheid van reservekapitaal, dat bovendien door de VME verworven is). Althans ontstaat deze perceptie

In de praktijk pleit ik voor de aanleg van deelreserves in functie van bijdrageplichtigen. Evenwel heb ik hiervoor geen wettelijke basis voorhanden en betreft dit maar een suggestie…

De niet bijdrageplichtige eigenaren uitbetalen heeft eigenlijk evenmin een wettelijke basis...

Vraag is welke praktische oplossingen men zelf oppert binnen de VME, en wel zodat iedereen zich daarin kan vinden .. Is het in deze mogelijk om daarover debat te voeren ?

 

Astrid CLABOTS

CLABOTS

0

“…..dat de wetgever spreekt over 1 reservekapitaal.” 

 

 

Gelukkig heeft de wetgever, wat de wet appartementsmede-eigendom 2012-2019 betreft, niet willen optreden als een “keizer-koster” en alles in detail willen regelen.

 

http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/keizer-koster

https://historiek.net/keizer-jozef-ii-verlichting-edict/83235/

 

Voor zover uit de logica niet kan opgemaakt worden dat men enkel betaalt en spaart (reservefonds aanlegt) voor de zaken waarvoor men verantwoordelijk is dan wordt het kavelgericht denken nogmaals geaccentueerd in:

 

https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/uitgewerkt-voorbeeld-bij-het-minimum-genormaliseerd-rekeningenstelsel-voor-verenigingen

 

……………

“17………Het is aanbevelenswaardig om de vorderingen- en schuldenrekeningen op te splitsen per kavel.12 Zo kan het individuele bedrag per kavel bijgehouden worden zowel voor wat betreft het reservekapitaal als voor wat betreft het werkkapitaal.”

……………..

 

 

Verhouding norm en wettelijke gevolgen:

https://docs.wixstatic.com/ugd/6f868e_a644a9f9316e4eafb656217b64aeca09.pdf

0

Een en ander is mij nog niet duidelijk. Hierna alles op een rijtje en een extra vraag:

  • totale uitgave vernieuwing terrassen 60.000€
  • beslissing AV om 50% ( 30.000€) uit RF te nemen en de rest apart op te vragen aan alle kavels minus het GLV
  • het GLV heeft een quotiteit van 50/1.000sten
  • hoeveel moet het GLV terugkrijgen en door wie moet dit betaald worden?

Mvg, Danny

De eigenaar van het GLV moet niets terugkrijgen en moet niets betalen , zijn aandeel in het reservefonds blijft wat het is en blijft gekoppeld aan zijn kavel.

Het is namelijk zo dat :

de syndicus houdt voor elke kavel het totaal van de jaarlijkse
stortingen bij(via boekhouding), dat deel reservekapitaal hoort bij die kavel.

Alle gespaarde bedragen van alle kavels  samen vormt het reservekapitaal (fonds).

Stel: er zijn grote kosten aan het gebouw en het reservefonds moet aangesproken worden.
De syndicus zal deze kosten verdelen zoals bepaald in
het reglement van mede eigendom: volgens de aandelen
of het nut of een combinatie van beiden.
Zo zal voor elke kavel zijn bijdrage berekend worden  en vervolgens
zal in de boekhouding het nieuwe saldo reservekapitaal voor
elke kavel berekend worden dat blijft kleven aan de kavel.

De suggestie van mevr.Clabots om deelreserves in functie van bijdrageplichtingen in te voeren is helemaal niet nodig en maakt het alleen maar ingewikkelder.

 

 

 

0

aanvullend :

http://blog.smartsyndic.be/qa/hoe-verdeel-je-de-5-bijdrage-voor-reservekapitaal-bij-meerdere-types-eigenaars/

Indien u een professionele syndicus heeft dan zal deze een boekhoudprogramma hebben dewelke voor elke eigenaar en zelfs voor elk kavel (appartement, parking, berging) het gespaarde reservekapitaal netjes bijhoudt.  Het is op die manier niet nodig om aparte reservekapitalen op aparte fysieke rekeningen aan te leggen, dit kan makkelijk op 1 spaarrekening aangezien de achterliggende verdeling is vastgelegd in een lijst in de boekhouding van de VME, dewelke op elk moment kan geconsulteerd worden.

Indien er bepaalde werken dienen gefinancierd te worden met dit spaargeld, dan dient dit te worden beslist op een algemene vergadering. Tegelijkertijd wordt daar ook de kostenverdeling van deze werken beslist. De syndicus zal vervolgens volgens de afgesproken verdeling het geld 'opnemen' uit elk spaarpotje. (bv. voor liftwerken wordt er niets uit de spaarpot genomen van de gelijkvloerse kavels, enkel uit de spaarpotjes van de appartementen op verdiep, wat logisch is want de desbetreffende factuur zal ook enkel aan de appartementen op verdiep aangerekend worden).

Op deze manier is het probleem volledig achterhaald. Het enige probleem wat er op termijn kan overschieten is dat de spaarpotjes van sommige kavels op den duur 'op' is terwijl andere nog veel spaarpot overhebben. Maar zelfs dat hoeft geen probleem te zijn. Immers kan men dan nog steeds beslissen om bv. dakwerken te financieren met het resterende spaargeld. De factuur van de dakwerken zal in de afrekening verdeeld worden en de resterende spaargelden op elk spaarpotje zal bij de juiste eigenaar in mindering gebracht worden. Voor zij met een lege spaarpot zal de afrekening dus zwaarder zijn dan voor zij die nog spaargeld hadden staan.

0

#dannybracke

duidelijk ? graag uw antwoord....

0

Het antwoord van LEBRAGARD is duidelijk. Bedankt!

0

elke degelijke syndicus zal het reservefonds op kavelniveau bijhouden. Er is dus helemaal geen probleem indien sommige kavels uit hun bijdrageplicht onttrokken worden voor een bepaalde kost. Deze kavels behouden gewoon hun spaarpotje, enkel de overige spaarpotjes worden aangewend.

0

Hoe werkt het qua boekhouding voor een VME (minder dan 20 kavels) waar geen dubbele boekhouding bestaat.

luigi

0

 

Dan zal u het hogerstaande uit de historische gegevens in een ander databestand moeten verzamelen en hergroeperen.

 

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

Share This